Đặc điểm của phát âm – Phần 1: Phonemes (Âm)

Như các bạn có thể thấy như ở biểu đồ bên dưới, 2 thành phần quan trọng trong phát âm Tiếng Anh lần lượt là Phonemes ( m) & Suprasegmental features (Đặc điểm lời nói gồm nhấn & cao độ). Trong phần 1 này, mình sẽ giải thích phonemes là gì và tại sao việc học phonemes lại quan trong.