Checkout

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tự luyện phát âm nâng cao (cơ bản + coaching)  × 1 6.999.999 
Tạm tính 6.999.999 
Tổng 6.999.999 
  • Sau khi nhấn vào nút “Đặt hàng”, hãy chuyển tiền vào tài khoản trong form xác nhận với nội dung chuyển khoản là MÃ ĐƠN HÀNG

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.